SVDM

Sporrong & van der Meyden är ett nyskapat företag men med lång erfarenhet av möbelbranschen.

Vår målsättning är att erbjuda hög kvalitativa trämöbler i modeller som tas fram som ett resultat av
att vi under mer än 15 år har lyssnat på konsumenters önskemål om utseende och utföranden.

Våra möbler tillverkas i Europa i fabriker med stor kapacitet och gediget kunnande.
Trots stor kapacitet sker produktionen hantverksmässigt och med stor flexibilitet för att möta såväl
handelns som slutkonsumentens önskemål.
Snabba leveranstider samt produktion av små serier gör flexibiliteten än större.

Egna framtagna modeller tillsammans med andra sedan länge beprövade tillverkas i ett flertal
träslag, i allmänhet massivt exempelvis i körbär, ek och pinje.


Annorlunda Möbler.   Bangårdsvägen 39, 428 36 Kållerd.   tel: 031-795 00 91,   fax: 031-795 55 91,   mail: info@annorlunda-mobler.se